هیچ کجا، در گستره‌ی بی‌وسعت این سرزمین بی‌نشان، مثل وبلاگ نیست.

و هیچ اسمی، در گستره‌ی بی‌وسعت نام‌ها، چون نام او نیست.

پس؛

باسمِکَ یا ذَا العَظَمه و السُّلطان...