إِنِّى أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً

محققاً من خود پروردگار تو هستم. پس بیرون کن نعلین خود را به درستى که تو در وادى مقدسى هستى که نام او طوى است.

سوره‌ی مبارکه‌ی طه- آیه‌ی ۱۲.

من، حاضرم برای این آیه بمیرم. حاضرم بمیرم برای این‌که یک شب خواب این لحظه را ببینم. که خدایی، با بنده‌ای حرف بزند. که خدایی خودش را برای بنده‌اش معرفی کند. که خدایی، به بنده‌اش اطمینان بدهد که او را دارد. حاضرم بمیرم تا خواب این لحظه‌ها را ببینم...