قَالُوا لَا ضَیْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

گفتند: مهم نیست (هر کار از دستت ساخته است بکن) ما به سوی پروردگارمان باز می‏گردیم.

سوره‌ی مبارکه‌ی شعرا- آیه‌ی ۵۰

امشب دعا کنید. آن‌هایی را که می‌خواهند ازدواج کنند و نمی‌شود. آن‌هایی که خانه‌ می‌خواهند و نمی‌شود. آن‌هایی که ازدواج کرده‌اند و نمی‌توانند بچه‌دار شوند. آن‌هایی که بچه‌دار شده‌اند و بچه‌ی معلول دارند. آن‌هایی که در زندان کسی را دارند. آن‌هایی که هستند و بودن‌شان با نبودن‌شان یکی‌است. آن‌‌هایی که امسال اولین سالی است که عزیزشان را از دست داده‌اند. امشب دعا کنید برای مردم یمن و بحرین و شیعیان عربستان. دعا کنید برای آن‌هایی که از دعا کردن برای خودشان خسته‌اند. دعا کنید برای آن‌هایی که از آن‌ها قطع امید کرده‌اند. دعا کنید برای آن‌هایی که این ماه مبارک و این ‌شب‌های مبارک‌تر را اسیر تخت بیمارستان بوده‌اند. دعا کنید به جان آن‌ها که هنوز هدایت نشده‌اند. دعا کنید به جان آن‌ها که اندوه جان‌شان را به لب‌شان رسانده. دعا کنید برای فرج. دعا کنید که او بیاید. آن‌وقت هرکس هرچه می‌خواهد دارد. او آرام دردهای ما و خار چشم دشمنان ماست. دعا کنید که بیاید.